VEKA AG

Impressum

Vydavatel:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst

Telefon:    +49 (0) 2526 29-0
Fax:    +49 (0) 2526) 29-3710

E-mail: info@veka.com
Internet:    www.veka.com


Představenstvo: Andreas Hartleif (prezident), Dr. Andreas W. Hillebrand (zástupce prezidenta), Bonifatius Eichwald, Elke Hartleif, Dr. Werner Schuler

Předseda dozorčí rady: Ulrich Weimer

Sídlo společnosti: Sendenhorst

Obvodní soud Münster HRB 8282

Daňové identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o dani z obratu:
DE 123995034

Copyright © 2016
Všechna práva vyhrazena

Všechny údaje v rámci této domény/stránky jsou chráněné autorskými právy a nesmějí se bez souhlasu vlastníka práv používat. Odkazy na tuto stránku se smějí provádět pouze na úvodní stranu, předávání obsažených informací – s výjimkou tiskových sdělení a v něm poskytnutých údajů/obrázků – na jiné stránce nebo v jiných médiích není dovoleno.

Kontaktní e-mail: info@veka.com
Ochrana údajů: 

Používání naší webové stránky je kromě heslem chráněné partnerské oblasti VEKA možné bez uvádění osobních údajů. Pokud nám na naší stránce dobrovolně nebo v rámci registrace pro partnerskou oblast VEKA sdělíte osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), nejsou tyto údaje bez vašeho výslovného souhlasu předány třetí straně. 

Všechny v rámci online nabídky přijaté a zpracované údaje jsou podle § 5 německého spolkového zákona o ochraně údajů považovány za důvěrné a nejsou předány třetí straně. Údaje se používají pouze ke zpracování vašich poptávek. Zachycujeme, z jakých domén návštěvníci našeho webu přicházejí. Tyto údaje také vyhodnocujeme, abychom rozpoznali trendy a vytvořili statistiky, avšak poté údaje znovu mažeme. Tato stránka používá „Cookies“. V některých oblastech jsou použity „Active X Controls“. Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Vlastník práv k této stránce není odpovědný za ustanovení o ochraně údajů nebo obsah těchto webových stránek. Máte-li otázky nebo komentáře k naší praxi ohledně ochrany údajů, kontaktujte nás prosím na info@veka.com .
Na této webové stránce jsou technologiemi etracker GmbH (www.etracker.de) shromažďovány a ukládány údaje k marketingovým a optimalizačním účelům. Z těchto údajů jsou pod pseudonymem vytvářeny profily používání. K tomu lze použít Cookies. U Cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně v dočasné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Cookies umožňují opětné rozpoznání internetového prohlížeče.
Technologiemi etracker shromážděné údaje se bez zvlášť uděleného souhlasu dotčeného nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nejsou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů lze kdykoliv s účinností pro budoucnost odmítnout . 

Ukládání Cookies můžete příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče zabránit; to však příp. může vést k tomu, že pak možná nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Prohlášení o ochraně údajů pro facebookový plugin („To se mi líbí“)

Tato webová stránka používá pluginy poskytovatele Facebook.com, které jsou poskytovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé naší webové stránky, na které je nainstalovaný facebookový plugin (tlačítko „To se mi líbí), se tímto upozorňují, že se prostřednictvím pluginu vytvoří spojení s Facebookem, čímž se provede přenos na váš prohlížeč, aby se plugin na webové stránce zobrazil. Dále jsou použitím na server Facebooku předány údaje, které obsahují informace o vaší návštěvě naší domovské stránky. To má pro přihlášené uživatele Facebooku za následek, že jsou údaje o používání přiřazeny k jejich osobnímu facebookovému účtu. Jakmile jako přihlášený uživatel Facebooku aktivně použijete facebookový plugin (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo použitím funkce komentáře), jsou tyto údaje přeneseny na váš facebookový účet a zveřejněny. Toto můžete obejít předchozím odhlášením ze svého facebookového účtu. Další informace ohledně využívání údajů Facebookem zjistíte v právních ustanoveních o ochraně údajů na Facebooku na de-de.facebook.com/policy.php.

Prohlášení o ochraně údajů pro webovou analytickou službu Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované Cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Aktivovali jsme anonymizaci IP. Na této webové stránce je vaše IP adresa proto společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Ve výjimečných případech se přenese úplná IP adresa na server společnosti Google v USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. V rámci Google Analytics vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude společností Google slučována s jinými údaji. Ukládání Cookies můžete příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče zabránit; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování prostřednictvím Cookies vygenerovaných a k vašemu používání webové stránky se vztahujících údajů (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a rovněž zpracovávání těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete na následujícím odkazu dostupný plugin prohlížeče a nainstalujete si jej:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Dosadí se Opt-Out-Cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě naší webové stránky:
Deaktivace Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete nahttp://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že byl na této webové stránce Google Analytics rozšířen o kód „anonymizeIp“ pro zaručení anonymizovaného shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

Prohlášení o ochraně údajů pro webovou zobrazovací službu Google Adsense

Tato webová stránka používá Google Adsense, webovou zobrazovací službu společnosti Google Inc., USA („Google“). Google Adsense používá tzv. „Cookies“ (textové soubory), které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Google Adsense používá i tzv. „Web Beacons“ (malé neviditelné grafiky) ke sbírání informací. Používáním Web Beacons lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce jako provoz návštěvníků na webové stránce. Informace vygenerované Cookies anebo Web Beacon o vašem používání této webové stránky (včetně IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky s ohledem na zobrazení, k sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a zobrazeních pro provozovatele webové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu. Společnost Google také tyto informace případně postoupí třetí straně, je-li to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strana tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovává. Společnost Google v žádném případě neuvede vaši IP adresu do spojení s jinými údaji společnosti Google. Ukládání Cookies na svém pevném disku a zobrazování Web Beacons můžete zabránit tím, že v nastaveních svého prohlížeče zvolíte „nepřijímat žádné Cookies“ (V MS Internet-Exploreru pod „Doplňky > Možnosti Internetu > Ochrana údajů > Nastavení“; ve Firefoxu pod „Doplňky > Nastavení > Ochrana údajů > Cookies“); upozorňujeme však na to, že v tomto případě možná nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováváním o vás získaných údajů společností Google dříve popsaným způsobem a k dříve uvedenému účelu.  

Prohlášení o ochraně údajů pro sociální síť Google Plus

Tato webová stránka používá tzv. tlačítko „G +1“ sociální sítě Google Plus, která je provozovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy („Google“). Tlačítko lze rozpoznat podle značky „G +1“. Jste-li zaregistrovaní u Google Plus, můžete tlačítkem „G +1“ vyjádřit svůj zájem o naši webovou stránku a sdělit obsahy naší webové stránky Google Plus. V tom případě uloží Google jak informace, že jste některému z našich obsahů dali „G +1“, tak i informace o stránce, kterou jste si při tom prohlíželi. Vaše „G +1“ se možná mohou zobrazit spolu s vaším jménem (příp. i s fotografií - je-li přítomna) u Google Plus v dalších službách Google jako u vyhledávání Google nebo u vašeho profilu Google. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracovávání a využívání údajů společností Google a rovněž vaše příslušná práva a možnosti nastavení na ochranu vaší soukromé sféry zjistíte v informacích o ochraně údajů společnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Prohlášení o ochraně údajů pro „Google Remarketing“ a funkci „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.

Tato webová stránka používá funkci Remarketing, resp. „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy („Google“). Tak můžete být cílově oslovováni reklamou tím, že budou zapojena zobrazení vztahující se k zájmům, navštívíte-li jiné webové stránky v tzv. „síti zobrazení Google“. „Google Remarketing“, resp. funkce „Podobné cílové skupiny“ používá pro to tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Prostřednictvím těchto textových souborů jsou shromažďovány vaše návštěvy a rovněž anonymizované údaje o používání webové stránky. Osobní údaje se při tom neukládají. Navštívíte-li jinou webovou stránku v tzv. „síti zobrazení Google“, ukážou se vám reklamní zobrazení, která s velkou pravděpodobností zohledňují výrobkové a informační oblasti vyvolané na naší webové stránce. „Google Remarketing“ resp. funkci „Podobné cílové skupiny“ můžete zabránit tím, že zakážete ukládání Cookies příslušným nastavením vašeho softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování prostřednictvím Cookies vygenerovaných a k vašemu používání webové stránky se vztahujících údajů společnosti Google a rovněž zpracovávání těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete na následujícím odkazu dostupný plugin prohlížeče a nainstalujete si jej:https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Používání Cookies třetím poskytovatelem můžete deaktivovat tak, že vyvoláte deaktivační stránku iniciativy síťové reklamy (Network Advertising Initiative) na www.networkadvertising.org/choices/ a realizujete tam uvedené pokračující informace k Opt-Out. Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google k funkci Remarketing s dalšími informacemi naleznete zde: www.google.com/privacy/ads/.  

Prohlášení o ochraně údajů pro „Google AdWords Conversion-Tracking“ společnosti Google Inc.

Tato webová stránka používá funkci „Google AdWords Conversion-Tracking“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy („Google“). Google AdWords Conversion-Tracking používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, kliknete-li na zobrazení Google. Cookies platí maximálně 90 dnů. Osobní údaje se při tom neukládají. Dokud je Cookie platný, může Google a my jako provozovatel webové stránky rozpoznat, že jste klikli na zobrazení a přešli na určitou cílovou stránku (např. stránku potvrzení objednávky, přihlášení k odběru Newsletteru). Tyto Cookies nelze sledovat přes více webových stránek různými účastníky AdWords. Prostřednictvím Cookie jsou v „Google AdWords“ vytvářeny statistiky konverze. V těchto statistikách se zachycuje počet uživatelů, kteří klikli na naše zobrazení. Navíc se počítá, kolik uživatelů přešlo na cílovou stránku, která byla opatřena „konverzním štítkem“. Statistiky však neobsahují žádné údaje, jimiž vás lze identifikovat. Ukládání Cookies na svém pevném disku můžete zabránit tím, že v nastaveních svého prohlížeče zvolíte „nepřijímat žádné Cookies“ (V MS Internet-Exploreru pod „Doplňky > Možnosti Internetu > Ochrana údajů > Nastavení“; ve Firefoxu pod „Doplňky > Nastavení > Ochrana údajů > Cookies“); upozorňujeme však na to, že v tomto případě možná nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováváním o vás získaných údajů společností Google dříve popsaným způsobem a k dříve uvedenému účelu. Další informace o tom, jak Google využívá údaje o konverzích, a prohlášení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na:https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/

Prohlášení o ochraně údajů pro používání webové komunikační služby twitter.com

Na naší webové stránce jsme integrovali webovou komunikační službu twitter.com. Ta je poskytována společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter nabízí tzv. funkci „Tweet“. S ní lze zveřejňovat 140 znaků dlouhé zprávy i odkazy na webové stránky na svém vlastním twitterovém účtu. Použijete-li funkci „Tweet“ společnosti Twitter na našich webových stránkách, propojí se příslušná webová stránka s vaším účtem na Twitteru a tam se příp. zveřejní. Při tom se také přenášejí údaje na Twitter. O obsahu přenesených údajů a jeho využití společností Twitter nedostáváme žádnou zprávu. Nahlédněte proto pro další informace do prohlášení o ochraně údajů společnosti Twitter:http://twitter.com/privacy Twitter vám nabízí pod následujícím odkazem možnost, abyste si sami určili nastavení ochrany údajů: twitter.com/account/settings.

Prohlášení o ochraně údajů pro webovou analytickou službu Piwik

Naše webová stránka používá Piwik, zde se jedná o takzvanou webovou analytickou službu. Piwik používá tzv. „Cookies“, to jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují z naší strany analýzu používání webové stránky. K tomuto účelu jsou prostřednictvím Cookies vygenerované informace o používání (včetně vaší zkrácené IP adresy) přeneseny na náš server a uloženy za účelem analýzy používání, což na naší straně slouží k optimalizaci webové stránky. Vaše IP adresa je při tomto procesu obratem anonymizována, takže coby uživatel zůstanete pro nás anonymní. Informace vygenerované Cookies o vašem používání této webové stránky nejsou předávány třetí straně. Používání Cookies můžete příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče zabránit; může se však stát, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Vyloučení odpovědnosti:

Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorům, které se vztahují na materiální nebo nehmotné škody, které byly způsobeny použitím nebo nepoužíváním poskytnutých informací, popř. použitím nesprávných a neúplných informací, jsou ze zásady vyloučeny, pokud ze strany autorů neexistuje žádné prokazatelně záměrné nebo hrubě nedbalé zavinění. Pokud se přímo nebo nepřímo odkazuje na odkazové řádky („odkazy“), které leží mimo oblast odpovědnosti autorů, tito za ně odpovídají pouze tehdy, když o obsazích věděli a bylo pro ně technicky možné a únosné používání v případě protiprávních obsahů zabránit. Za toto přesahující obsahy a zvláště za škody, které z používání nebo nepoužívání takových nabízených informací vzniknou, odpovídá výhradně poskytovatel těchto stránek, ne ten, kdo přes odkazy na příslušné zveřejnění toliko odkazuje. Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky této stránky. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu v svém obsahu a své platnosti nedotčeny.