VEKA AG

Texty výběrových řízení 

Textové šablony pro úvodní technické poznámky a specifikace plnění

Specifikace plnění a úvodní technické poznámky jsou důležitou součástí výběrového řízení. Definují například požadavky na statiku, tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a ochranu proti vloupání či na kvalitu a montáž. Společnost VEKA AG trvale usiluje o udržování těchto šablon vždy v aktuálním stavu. Přesto musíme upozornit, že použití šablon pro texty výběrových řízení je na vlastní riziko uživatele. Jakékoliv použití těchto vzorů pro texty výběrových řízení se uskutečňuje na vlastní odpovědnost. Jelikož společnost VEKA AG odmítá jakoukoli záruku, doporučujeme vždy ověřit použitelnost předlohy v dané situaci.