VEKA AG

Zkušební protokoly

Zde naleznete informace ke stažení.

 

Vážený partnere firmy VEKA,
následující zkušební certifikáty smíte stahovat a používat v rámci označení CE pouze tehdy, máte-li se společností VEKA AG uzavřenu "Dohodu o používání certifikátů o typových zkouškách společnosti VEKA AG podle nařízení o stavebních výrobcích ve smyslu normy EN 14351-1". Pokud takovou dohodu se společností VEKA AG dosud nemáte, obraťte se prosím na paní Denise Kampmann, e-mail: dkampmann@veka.com, +49 (0) 2526 29 4870.