VEKA AG

Impressum

Vydavatel:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst

Telefon:    +49 (0) 2526 29-0
Fax:    +49 (0) 2526) 29-3710

E-mail: info@veka.com
Internet:    www.veka.com


Představenstvo: Andreas Hartleif (prezident), Pascal Heitmar, Josef L. Beckhoff, Elke Hartleif, Dr. Werner Schuler

Předseda dozorčí rady: Dr. Andreas W. Hillebrand

Sídlo společnosti: Sendenhorst

Obvodní soud Münster HRB 8282

Daňové identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo podle § 27a německého zákona o dani z obratu:
DE 123995034

Copyright © 2016
Všechna práva vyhrazena

Všechny údaje v rámci této domény/stránky jsou chráněné autorskými právy a nesmějí se bez souhlasu vlastníka práv používat. Odkazy na tuto stránku se smějí provádět pouze na úvodní stranu, předávání obsažených informací – s výjimkou tiskových sdělení a v něm poskytnutých údajů/obrázků – na jiné stránce nebo v jiných médiích není dovoleno.

Kontaktní e-mail: info@veka.com

Vyloučení odpovědnosti:

Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorům, které se vztahují na materiální nebo nehmotné škody, které byly způsobeny použitím nebo nepoužíváním poskytnutých informací, popř. použitím nesprávných a neúplných informací, jsou ze zásady vyloučeny, pokud ze strany autorů neexistuje žádné prokazatelně záměrné nebo hrubě nedbalé zavinění. Pokud se přímo nebo nepřímo odkazuje na odkazové řádky („odkazy“), které leží mimo oblast odpovědnosti autorů, tito za ně odpovídají pouze tehdy, když o obsazích věděli a bylo pro ně technicky možné a únosné používání v případě protiprávních obsahů zabránit. Za toto přesahující obsahy a zvláště za škody, které z používání nebo nepoužívání takových nabízených informací vzniknou, odpovídá výhradně poskytovatel těchto stránek, ne ten, kdo přes odkazy na příslušné zveřejnění toliko odkazuje. Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky této stránky. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu v svém obsahu a své platnosti nedotčeny.