VEKA AG

Všeobecné dodací a nákupní podmínky

VEKA Qualität

Pro všechny dodávky a objednávky VEKA AG platí následující Všeobecné obchodní podmínky a nákupní podmínky: