Dodržování předpisů VEKA
Pro ochranu naší společnosti a našich obchodních partnerů

Dodržování předpisů

Pro společnost VEKA znamená dodržování předpisů více než jen samozřejmé dodržování zákonů a norem! Jsme rodinná skupina firem. Naší snahou jsou hodnoty jako spolehlivost, oddanost a transparentnost. Proto jsme brzy zavedli systém dodržování předpisů, který tyto zásady účinně zdůrazňuje. Za dlouhodobou a důvěryhodnou spolupráci se všemi našimi obchodními partnery.

Ústřední součástí tohoto systému dodržování předpisů je systém oznamování, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci a obchodní partneři anonymně oznamovat případy porušení předpisů.

Dodržování předpisů VEKA
Dodržování předpisů ve skupině VEKA

Systém oznamovatelů

Abychom byli schopni včas odhalit rizika a porušení právních předpisů, zavedli jsme systém pro oznamovatele. I tímto způsobem chceme předcházet škodám na našich zaměstnancích, obchodních partnerech a naší skupině společností.

Všechny tipy pečlivě sledujeme. Při jednání s oznamovateli i se zaměstnanci, kterých se obvinění týká, klademe velký důraz na důvěrnost a spravedlnost.

Zpráva však může mít účinek pouze tehdy, pokud vede ke konkrétnímu vyšetřování. V případě zprávy proto uveďte co nejvíce podrobností a dokumentů (jsou-li k dispozici).

Systém oznamovatelů

Nahlášení porušení pravidel

Tipy lze podávat také anonymně prostřednictvím těchto kanálů:

Kontakt s ústřední organizací pro dodržování předpisů:

Jako kontaktní osoba je k dispozici náš vedoucí pracovník pro dodržování předpisů:

Obraťte se na našeho ombudsmana:

Můžete se také obrátit na našeho důvěrného právníka a ombudsmana Dr. Tobiase Eggerse, externího právníka. Je vázán mlčenlivostí advokáta a bez vašeho souhlasu nesmí váš tip nebo vaši totožnost sdělit nám ani jiným osobám. Advokáta Dr. Eggerse můžete kontaktovat na těchto kontaktních údajích: