Dodržování předpisů VEKA
Pro ochranu naší společnosti a našich obchodních partnerů

Dodržování předpisů

Pro společnost VEKA znamená dodržování předpisů více než jen samozřejmé dodržování zákonů a norem! Jsme rodinná skupina firem. Hodnoty jako spolehlivost, angažovanost a transparentnost jsou naší snahou. Proto jsme brzy zavedli systém compliance, který tyto zásady účinně zdůrazňuje. Pro dlouhodobou a důvěryhodnou spolupráci se všemi našimi obchodními partnery.

Ústřední součástí tohoto systému compliance je systém oznamování, který mohou zaměstnanci a obchodní partneři využívat k anonymnímu oznamování porušení předpisů.

Kliknutím sem získáte přístup k systému whistleblowerů skupiny Laumann, do které patří i společnost VEKA AG.

Dodržování předpisů VEKA