Impressum

VEKA AG
Dieselstr. 8
D-48324 Sendenhorst
GERMANY

Telefon: +49 (0) 2526 29-0
Fax: +49 (0) 2526 29-3710

E-mail: info@veka.com
Internet: www.veka.com

Představenstvo:

Andreas Hartleif (Předseda), Pascal Heitmar (Místopředseda), Josef L. Beckhoff, Elke Hartleif

Předseda dozorčí rady: Dr. Andreas W. Hillebrand

Sídlo společnosti: Sendenhorst

Místní soud Münster HRB 8282

Identifikační číslo pro daň z obratu:

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a Umsatzsteuergesetz:

DE 123995034

Copyright © 2022

Všechna práva vyhrazena

Veškerá data v rámci této domény/stránek jsou chráněna autorským právem a nesmí být použita bez souhlasu držitele práv. Odkazy na tyto stránky mohou vést pouze na domovskou stránku. Reprodukce obsažených informací - s výjimkou tiskových zpráv a údajů/obrázků v nich uvedených - v rámci jiných stránek nebo médií není povolena.

Kontaktní e-mail: info@veka.com

Odpovědný ve smyslu § 18 odst. 2 MStV:

Infocentrum: Ina Miehe, VEKA AG, Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst, Německo.

Tiskové zprávy: VEKA, spol. s r. o: Barbara Oermann, VEKA AG, Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst.

Odmítnutí odpovědnosti:

Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorům týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost autorů. Pokud se přímo nebo nepřímo odkazuje na odkazy, které leží mimo oblast odpovědnosti autorů, nesou autoři odpovědnost pouze tehdy, pokud si byli vědomi obsahu a bylo pro ně technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Pokud dojde ke škodě použitím informací tam uvedených, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoliv ten, kdo na tyto stránky odkázal. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností neovlivněna.