Granule pro udržitelnost

Okna pro udržitelnou výstavbu a modernizaci

Při nové výstavbě a modernizaci je dnes udržitelnost zásadním aspektem. Důležitá jsou zejména okna. Kromě vynikající tepelné izolace získávají moderní plastová okna body i za to, že jsou energeticky a materiálově úsporná. Navíc je lze po desetiletích používání prakticky zcela recyklovat a použít k výrobě nových oken. Jejich udržitelnost se tak opět výrazně zvyšuje.

Obsah

  • Udržitelnost znamená: trvale životaschopný
  • Důležitý je celý cyklus používání
  • Výroba oken šetřící zdroje
  • Úspora energie díky moderním oknům
  • Recyklace uzavírá kruh

Udržitelnost znamená: trvale životaschopný

Udržitelnost se stala důležitým tématem, které ovlivňuje všechny oblasti života a hospodářství. Výjimkou není ani nová výstavba a renovace budov nebo domů. Odborníci naopak zdůrazňují význam udržitelné výstavby pro ochranu klimatu a přírodních zdrojů. Dostupné údaje tento názor potvrzují. Podle nich připadá v současné době na stavebnictví přibližně 38 % celosvětových emisí CO ; v Německu je to 14 %.2

Udržitelnost
Udržitelnost

Starý koncept

Přestože je koncept udržitelnosti velmi aktuální, není v žádném případě nový. Poprvé byl jasně formulován v 18. století pro lesnictví. Podle toho je hospodaření v lese trvale udržitelné, pokud se vytěží jen tolik dřeva, kolik ho za stejnou dobu dorůstá - tj. populace stromů se dlouhodobě nezmenšuje. Obecně to znamená, že všechny přírodní zdroje, životní prostředí a klima by měly být využívány pouze v takové míře, jakou jsou schopny dlouhodobě zvládnout.

Důležitý je celý cyklus používání

Udržitelnost ve stavebnictví tedy znamená, že například při užívání obytné budovy se spotřebovává co nejméně zdrojů a vypouští co nejméně plynů, které poškozují klima. V úvahu je třeba vzít také úsilí potřebné k výstavbě domu a výrobu různých stavebních materiálů a stavebních prvků. A bilance udržitelnosti je skutečně úplná teprve tehdy, když se zohlední osud budovy a jejích součástí po demolici. Příklad okna jako jednoho z nejdůležitějších stavebních prvků je dobrou ilustrací tohoto holistického přístupu.

Životní cyklus plastového okna

Výroba oken šetřící zdroje

Srdcem okna je okenní profil. V případě plastových oken se jedná o polymer PVC, který se vyrábí z ropy a kamenné soli. Díky moderní recyklaci PVC je však stále častěji možné upustit od nového PVC a místo něj použít recyklovaný materiál ze starých oken - a to bez ztráty kvality. Ve společnosti VEKA činí podíl tohoto udržitelného recyklovaného materiálu při výrobě profilů již 26 %.

I nad rámec toho lze pro udržitelnost udělat mnoho při výrobě okenního profilu, technicky náročného vytlačování profilů. Například společnost VEKA využívá ve svém sídle v Sendenhorstu ve Vestfálsku dešťovou vodu k chlazení strojů a čerstvě vytlačených profilů. Voda pak protéká vlastním mokřadním biotopem společnosti, kde se čistí a znovu používá jako chladicí voda. Tento cyklus šetřící zdroje ušetří ročně 136 milionů litrů vody.

Díky celopodnikovým iniciativám se od roku 2005 snížila spotřeba elektrické energie ve společnosti VEKA na polovinu. Je to především zásluha angažovaných zaměstnanců, kteří neustále hledají nové možnosti efektivity, ale také rozsáhlé instalace fotovoltaických systémů na střechách hal.

Biotop VEKA

Úspora energie díky moderním oknům

Budovy jsou klíčovým faktorem na cestě k udržitelnosti, a zde jsou to opět především okna. Srovnání to jasně ukazuje: ve starých budovách byla jednoduchá okna zodpovědná za téměř polovinu ztrát tepelné energie, ačkoli tvoří jen asi desetinu obálky budovy. Moderní okna snižují nežádoucí únik cenného tepla na zlomek - a tím také šetří peníze.

Velká okna se vyplatí i z jiného důvodu. Díky tomu, že do budovy proniká více slunečního světla, jsou místnosti nejen světlejší, ale také teplejší. Zejména okna orientovaná na jih tak v chladném období ušetří značné množství energie. A protože okna lze v případě potřeby zastínit roletami nebo žaluziemi, je také velmi snadné zabránit jejich přílišnému zahřívání.

Zisky solární energie: moderní okna propouštějí do domu sluneční záření a zároveň snižují ztráty drahocenné tepelné energie.
Zisky solární energie: moderní okna propouštějí do domu sluneční záření a zároveň snižují ztráty drahocenné tepelné energie.

Recyklace uzavírá kruh

Staré okno má i po desetiletích dobré služby stále svou hodnotu. Okna ze všech materiálů rámů - dřeva, plastu, hliníku - lze recyklovat a téměř úplně znovu použít. Kromě tepelně-izolačního a energeticky úsporného účinku v průběhu dlouhé životnosti je to jeden z nejdůležitějších aspektů udržitelnosti okna.

Jako průkopník recyklace prokázala společnost VEKA již v roce 1993 v durynském Behringenu, jak dobře funguje recyklace opotřebovaných oken a dveří z plastů. V současné době skupina společností provozuje tři moderní, převážně automatizované recyklační závody v Evropě - kromě závodu v Durynsku také po jednom ve Francii a Velké Británii.

Ve třech závodech lze ročně zpracovat celkem 100 000 tun oken, dveří, rolet a zbytků z výroby PVC. Na konci recyklačního procesu je čisté PVC ve formě granulátu, který lze přímo použít při výrobě nových plastových profilů pro okna a dveře, ale i pro jiné výrobky.

Kromě tohoto recyklátu se získávají také kovy, sklo a těsnicí pryž - tyto materiály lze následně recyklovat. Celé plastové okno lze tímto způsobem téměř kompletně recyklovat: Materiálový cyklus se uzavírá a výroba nových plastových oken je o to šetrnější ke zdrojům.

vinylové logo

Viditelný důkaz udržitelnosti: VEKA byla jednou z prvních společností, která získala certifikát evropské značky VinylVerified.