Prohlášení skupiny VEKA k situaci na Ukrajině a v Rusku

Předseda skupiny VEKA Andreas Hartleif níže komentuje současnou situaci a opatření přijatá skupinou VEKA:

"Hrůzná a podlá agrese proti Ukrajině už asi měsíc drží svět a skupinu VEKA v napětí. Den co den jsme vyzýváni, abychom z toho vyvodili závěry a důsledky, a to jak osobní, tak podnikatelské.

Naše skupina společností se svými dvěma značkami VEKA a GEALAN je zde ve zvláštní situaci, protože jsme zastoupeni jak na Ukrajině, tak v Rusku vlastními dceřinými společnostmi a závody.

Jsme solidární s Ukrajinci, kteří odhodlaně brání svou vlast. Obzvláště se obáváme o naše kolegy a jejich rodiny. Od začátku konfliktu s nimi neustále komunikujeme a poskytujeme cílenou podporu, abychom zajistili, že se pomoc dostane tam, kde je jí nejvíce potřeba. Patří sem mimo jiné několik dodávek léků, které jsme zorganizovali pro lidi na Ukrajině.

Díky pomoci mnoha kolegů a partnerů společnosti VEKA v celé Evropě se navíc mnoho příbuzných a dětí našich zaměstnanců mohlo mezitím dostat do Německa, kde jim lidé z našeho bezprostředního okolí nabízejí bezpečné ubytování. Jsme velmi vděční za tyto projevy lidskosti a mimořádnou ochotu všech členů skupiny VEKA pomáhat. Dokud nebude náš závod na Ukrajině schopen vyrábět, budeme zajišťovat zásobování tamních zákazníků tím, že jim umožníme nakupovat profily přímo z Německa.

Náš vztah k Rusku je naopak velmi ambivalentní.

Již více než 20 let udržujeme v zemi rozmanité obchodní vztahy, které jsou současnou situací značně zatíženy, a proto jsou pozastaveny. Zdržujeme se všech investic v Rusku a zároveň dodržujeme již nařízené zastavení dodávek. Za tímto účelem budeme další vývoj velmi pečlivě sledovat a podle toho upravovat naše kroky."

Pro společnost VEKA Aktiengesellschaft

Andreas Hartleif

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Obrázky

Andreas Hartleif

Předseda představenstva skupiny VEKA Andreas Hartleif komentuje současnou situaci na Ukrajině a v Rusku a přijatá opatření.

Obrázek: VEKA