Série digitálních akcí úspěšně pokračovala: "VEKA mittags live" diskutovala o strategiích proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Současný nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce je výzvou, která se týká téměř každé společnosti. Druhá online akce ze série "VEKA mittags live" se tomuto tématu podrobně věnovala v pátek 4. března 2022 od 12 do 13 hodin a hledala možná řešení pro okenní průmysl. Stejně jako na úvodní akci v září loňského roku pozval přední světový dodavatel systémů skupinu kompetentních odborníků, aby si prostřednictvím živého přenosu vyměnili zkušenosti a předali partnerům společnosti VEKA důležité podněty a praktické návrhy.

Ohlas byl velký, pravděpodobně právě proto, že se VEKA zabývala tématem, které v současné době představuje pro mnoho výrobců oken velkou výzvu. Řada partnerů společnosti VEKA sledovala informativní diskusi online a prostřednictvím chatu mohla odborníkům klást otázky, které byly živě zodpovídány.

Akci zahájil Alexander Scholle, vedoucí prodejních profilů pro tuzemsko společnosti VEKA, který přivítal zúčastněné partnery společnosti VEKA ve foyer uvítacího centra v Sendenhorstu, které bylo přestavěno na dočasné vysílací studio.

Stejně jako při první akci moderoval celou diskusi Prof. Christian Niemöller, právník specializující se na stavební a architektonické právo. Joachim Fahnemann, předseda správní rady Úřadu práce AhlenMünster, zahájil akci úvodním příspěvkem na téma "Kvalifikovaní pracovníci na trhu práce. Čelíme výzvám!

Na pódiu vystoupili kromě pana Fahnemanna další tři odborníci z různých oborů, kteří zhodnotili toto téma a diskutovali o východiscích z krize kvalifikované pracovní síly: Kirstin Reckendrees (jednatelka společnosti Reckendrees Baulemente GmbH), Simon Zicholl (jednatel společnosti WESTPRESS Agentur für Personalmarketing) a Elke Hartleif (členka představenstva společnosti VEKA AG pro lidské zdroje) informovali o tom, jak se umísťují v soutěži o nejlepší talenty.

Partneři VEKA si z praktických příkladů úspěšného personálního marketingu odnesli řadu cenných podnětů. Odborník na lidské zdroje Simon Zicholl zdůraznil, že kromě opatření, která lze zavést poměrně rychle, jako je například zapojení sociálních médií do vyhledávání zaměstnanců, jsou perspektivní především dlouhodobé strategie.

Podle Elke Hartleifové je firemní kultura rozhodujícím faktorem pro to, jak atraktivní se firma jeví jako zaměstnavatel. Výrobcům oken poradila: "Začněte u sebe!" Prvním krokem je zjistit, co je pro zaměstnance důležité, například prostřednictvím průzkumu mezi zaměstnanci nebo workshopů. Ve druhém kroku by se pak firmy měly systematicky otevírat školám a navštěvovat je, nabízet stáže nebo se účastnit veletrhů pracovních příležitostí.

Přestože pandemie Corony tyto aktivity v poslední době ztížila, účastníci se shodli, že v budoucnu budou hrát stále důležitější roli všechny možnosti osobního kontaktu s uchazeči.

Kirstin Reckendreesová z pohledu společnosti zabývající se výrobou oken dodala, že v konkurenčním boji je kromě odpovídajícího odměňování nejdůležitější dobrá pracovní atmosféra. Cílem je dlouhodobě připoutat zaměstnance k podniku a rozpoznat a podpořit jejich skrytý potenciál.

Druhý ročník "VEKA mittags live" také ukázal, že série digitálních akcí má v oboru úspěch, a to nejen díky výběru naléhavých témat a kompetentním hostům panelu, ale také díky atraktivnímu a profesionálnímu provedení.

Obrázky

VEKA živě v poledne

Kirstin Reckendrees, Simon Zicholl, Elke Hartleif, Alexander Scholle, Prof. Christian Niemöller a Joachim Fahnemann (zleva) přispěli k úspěchu druhé akce nového digitálního formátu "VEKA mittags live".

Obrázek: VEKA