Co je BIM?

Digitální model budovy

Informační modelování budov (BIM) je metoda plánování ve stavebnictví. Jejím jádrem jsou digitální modely, které obsahují všechna relevantní data týkající se projektu a produktu. Ty si mohou všichni účastníci beze ztrát vyměňovat. Do 3D modelů lze ukládat i další informace, jako jsou náklady a termíny.

Příležitosti s BIM

Příležitosti BIM

Důsledné používání BIM může zlepšit projektové procesy a zprůhlednit je, včetně komunikace všech zúčastněných stran. To má pozitivní vliv na spolehlivost plánování a efektivitu nákladů. Nahráním podrobných údajů o všech výrobcích do plánovacího softwaru lze rychleji realizovat výkazy výměr a stavební specifikace. Tato metoda hraje důležitou roli také v kontextu udržitelné výstavby, protože BIM lze využít ke zmapování celého životního cyklu budovy - od technických konzultací až po demolici.

BIM ve společnosti VEKA

BIM ve společnosti VEKA

VEKA vám jako architektům poskytuje konkrétní podporu při používání BIM, například prostřednictvím odpovídajícího rozhraní v našem online plánovacím nástroji WinDoPlan. Ve spolupráci s naším partnerem pro digitalizaci, společností DBS, neustále vyvíjíme další praktická řešení pro digitální plánování oken a efektivní spolupráci všech partnerů projektu.

více o WinDoPlan

Naše řešení

V současné době je již možné vytvářet soubory IFC kompatibilní s BIM a standardizované v našem plánovacím nástroji pro okna a vchodové dveře WinDoPlan. Kombinuje výhody WinDoPlanu a BIM a například individuální hodnota U se přenáší přímo do softwaru BIM.

S našimi řešeními plug-in však jdeme ještě o krok dál. Například je možné integrovat konfigurátor WinDoPlan přímo do programů Revit a ArchiCAD, takže importní procesy jsou zbytečné. Okna z uložených projektů lze také snadno a rychle vložit do modelu budovy bez ztráty informací. Možné je také následné zpracování, např. změna velikosti nebo barvy okna. Pomocí zásuvných modulů dochází k ideálnímu propojení návrhu a funkčnosti, protože lze přistupovat k výpočtům programu WinDoPlan týkajícím se statiky, U-hodnoty a zvuku a tato data se pak automaticky přenášejí do modelu BIM.