Recyklace
Recyklace

Uzavřený recyklační okruh pro okna

Naše firemní strategie se řídí zásadou "jednat tak, aby to vyhovovalo vnoučatům". Důležitým aspektem je udržitelné používání našeho materiálu PVC. Abychom zajistili uzavřený materiálový cyklus, založili jsme již v roce 1993 společnost VEKA Umwelttechnik a v průběhu desetiletí jsme vybudovali vlastní efektivní infrastrukturu, která dodává stará okna a zbytky z výroby PVC k profesionální recyklaci - od sběru a třídění až po recyklaci materiálu.

Jako průkopník v oblasti recyklace PVC se důsledně zaměřujeme na recyklaci zbytků z výroby a starých plastových oken a již více než 25 let provozujeme největší a nejmodernější závod na recyklaci PVC v Evropě v Durynsku. S dalšími pobočkami ve Francii a Velké Británii je společnost VEKA Recycling Verbund největším evropským zpracovatelem plastových oken.

Služby pro stavebnictví

Recyklace plastových oken VEKA Environmental Technology

Plastová okna jsou jediným stavebním výrobkem s řízeným cyklem, kdy se ze starých oken stávají opět nová. To je nejen důležitý argument pro plastová okna jako udržitelný výrobek, ale také nutnost vzhledem k přísnějším předpisům pro likvidaci stavebního odpadu.

Prostřednictvím společnosti VEKA Umwelttechnik již více než 1 500 výrobců oken a likvidačních firem profesionálně likviduje stará okna a výrobní odpad. Zajistíme veškerou potřebnou infrastrukturu a logistiku a postaráme se o vše ostatní.

Architektům a projektantům také individuálně radíme při renovacích starých oken:

MKlepsa@veka.com
+420 605 110 091

Podpořte recyklaci, zvyšte její objem!

V roce 2030 by se měl recyklovat jeden milion tun PVC ročně - k tomu se zavázal evropský průmysl PVC v dobrovolném závazku. Prostřednictvím našeho členství v evropském sdružení výrobců PVC profilů EPPA a účasti v iniciativách VinylPlus a Rewindo jsme se zavázali zajistit, aby evropský okenní průmysl s 450 000 tunami recyklovaného PVC v roce 2030 hrál významnou roli při dosahování tohoto významného cíle. I vy byste se měli zabývat tématem recyklace starých oken již ve fázi plánování a dbát na to, aby se žádné plastové okno neztratilo kvůli recyklaci!

Oběhové hospodářství Recyklace a směsi

Společnost VEKA Recycling Verbund se zaměřuje na materiálovou recyklaci okenních plastů (tj. bez spalování) - jak z výroby oken (postindustriální recyklace), tak z vyřazených starých oken (postspotřebitelská recyklace).

Mezitím se naší recyklační síti poda řilo ušetřit již 780 000 tun CO . A protože je recyklovaný plast tak kvalitní, že z něj lze vyrábět nová, udržitelná plastová okna, je v oběhu již 40 000 000 oken s recyklovanými jádry.2

Recyklační cykly ve společnosti VEKA